Kategoria: Zaburzenia osobowości

  • Zaburzenia osobowości typu A, B, C

    Zaburzenia osobowości typu A, B, C

    Geneza Zaburzenia osobowości typu A, B i C mają swoje korzenie w różnorodnych czynnikach, w tym genetycznych, biologicznych, psychospołecznych i środowiskowych. Osoby z zaburzeniami osobowości typu A mogą być bardziej narażone na stres i konflikty interpersonalne ze względu na ich skłonność do bycia nadmiernie ambitnymi, skwapliwymi i rygorystycznymi. Z kolei…

  • Zaburzenie Schizotypowe: zrozumienie i wsparcie

    Zaburzenie Schizotypowe: zrozumienie i wsparcie

    Pierwsze kroki ku zrozumieniu Zaburzenie schizotypowe to jedno z mniej znanych, ale fascynujących zaburzeń osobowości opisanych w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (DSM-5). Charakteryzuje się ono unikalnym wzorcem zachowań i myślenia, które mogą znacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie i relacje interpersonalne. To artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi naturę…