Kategoria: Zaburzenia wieku dziecięcego

  • Zaburzenie z dezorganizacją zaangażowania społecznego. Kiedy bliskość staje się obcą

    Zaburzenie z dezorganizacją zaangażowania społecznego. Kiedy bliskość staje się obcą

    Cisza w świecie interakcji Zaburzenie z dezorganizacją zaangażowania społecznego, wprowadzone do najnowszej edycji Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-5), rzuca światło na problemy dzieci, które napotykają poważne trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji społecznych. Charakteryzuje się ono nieadekwatnym reagowaniem w interakcjach społecznych, brakiem zdolności do nawiązania odpowiednich więzi emocjonalnych oraz…

  • Zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością (ADHD): kompleksowy przegląd

    Zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością (ADHD): kompleksowy przegląd

    Wprowadzenie: zrozumienie ADHD w świetle DSM-5 Zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością (ADHD) jest powszechnie rozpoznawaną i badaną chorobą neurorozwojową, która wpływa na dzieci, młodzież, a często także na dorosłych. Charakteryzuje się trudnościami w utrzymaniu uwagi, impulsywnością oraz nadmierną aktywnością. Niniejszy artykuł ma na celu zgłębienie historii badań nad ADHD, analizę…